Radiokomunikační systém PEGAS je buňkový, digitální a je založen na technologii standardu TETRAPOL. Pokrytí území rádiovým signálem bylo optimalizováno s ohledem na potřeby IZS a na finanční náklady realizace celoplošné Národní radiokomunikační sítě. Národní síť tvoří vzájemně propojené regionální sítě RN (Regional Network).

Co tvoří systém PEGAS?

RN tvoří prvky infrastruktury - hlavní rádiová ústředna MSW (Main Switch), jedna nebo více podřízených rádiových ústředen SSW (Secondary Switch), základnové radiostanice BS (Base Station) v počtu dle požadavků rádiového pokrytí a provozu a řízení sítě OMN (Operational and Maitenance Network) sestávající se z pracoviště technického dohledu TMP a pracoviště taktického řízení TWP. Tato pracoviště jsou určena k řízení veškerých služeb, účastníků a skupin uživatelů.

Infrastruktura

Společná infrastruktura radiokomunikačního systému PEGAS a systémové vlastnosti standardu TETRAPOL zabezpečují pro každou složku IZS vlastní komunikační prostředí na zájmovém teritoriu (okres, region, jiné) a pro vzájemnou komunikaci mezi složkami pro případy spolupráce složek i komunikační prostředí společné.

V případě potřeby je možné základní nastavení komunikačního prostředí (z provozního řešení) dynamicky měnit a přizpůsobovat ho aktuální situaci. Komunikační prostředí je pro každou složku IZS autonomní a záleží na jejím rozhodnutí o případném povolení vstupu jiným uživatelům do něj. Provoz v tomto prostředí si řídí každá složka samostatně (dispečink, operační středisko, jiná řídicí stanice apod.).

Komunikaci je možno provozovat pod systémem, dále v přímém módu (DIR mimo systém) a případně rovněž mimo systém v převaděčovém režimu s IDR (nezávislým digitálním opakovačem).

Datové přenosy v systému PEGAS

Přenos dat v systému pro uživatele představují přenos statusů, SMS, údajů o poloze vozidla, dotazů do databází, hlášení. Přenos dat se uskutečňuje z koncových terminálů a uživatelských datových terminálů (PC, PDA). Prostřednictvím infrastruktury PEGAS je zabezpečen celoplošný přenos, příslušnými SW aplikacemi pak adresace a směrování v rámci systému.

Automatická lokalizace vozidel - GPS v síti PEGAS

Automatická lokalizace vozidel je datová služba využívající přenosové prostředí PEGAS pro přenos údajů o pozici terminálu získaných z přijímačů GPS a distribuované na příslušná dispečerská pracoviště uživatelů.