Nákup a prodej služeb, koncových zařízení a infrastruktury

V rámci úzké spolupráce se zahraničními a tuzemskými dodavateli zabezpečuje Pramacom Prague dodávky a prodej koncových zařízení radiokomunikačních systémů, veškeré komponenty infrastruktury a širokou paletu příslušenství autorizovaných výrobců. Společnost také pořádá školení a semináře k problematice radiokomunikačních systémů, poskytuje odborné poradenství a další služby související s radiokomunikačními technologiemi.

Servis koncových zařízení

Servisní a opravárenské středisko Pramacom Prague (certifikované výrobcem Airbus DS SAS) v současnosti plně zabezpečuje pozáruční servis všech koncových zařízení a příslušenství používaných uživateli v systému PEGAS. Je zajišťována diagnostika všech zařízení a ve spolupráci s výrobcem také střední  a generální opravy.

Pramacom Prague v současnosti plně zabezpečuje svými odborně vyškolenými pracovníky ve spolupráci s uživateli pozáruční servis infrastruktury i technologických zařízení systému PEGAS , včetně preventivních prohlídek. Servis je zajišťován nepřetržitě 24 hodin denně. Hlavním obsahem servisu je zajištění a provoz instalovaného softwaru, zařízení dohledového pracoviště, zařízení technologických, dispečerských a zabezpečovacích zařízení na celém území České republiky.

Od dubna 2007 společnost zajišťuje ve spolupráci s výrobcem záruční a pozáruční servis terminálů TETRA z produkce Airbus DS SAS (dříve EADS).

Koncepce a rozvoj systému a technických řešení

Základem koncepce a rozvoje radiokomunikačních systémů je soustřeďování požadavků a zkušeností uživatelů z provozu komunikačních systémů, zkušeností a poznatků ze servisní činnosti systémů, nové poznatky a informace o radiokomunikačních systémech a zařízeních a následná analýza a zhodnocení všech poznatků.

Radioinženýring, poradenská a konzultační činnost

Společnost Pramacom Prague zajišťuje poradenskou a konzultační činnost k radiokomunikačním systémům a technologiím a provádí šetření a analýzu v oblasti radioinženýringu, případně tyto činnosti zabezpečuje u jiných odborně způsobilých subjektů.

Zpracování technických projektů

Pramacom Prague zajišťuje zpracování technických projektů pro radiokomunikační systémy. Základem pro zpracování co nejpřesnějšího zadání a tím i optimálního členění projektů je typový formulář.