„Máme k dispozici silný komunikační nástroj, který, při jeho správném nastavení, spolu s ergonomikou obsluhy a dobrou organizací činností, splní ve své konečné podobě základní cíl - podporu komunikace složek IZS v České republice.“ plk. Mgr. Václav Hladík, Ministerstvo vnitra

 

„Nespornou výhodou systému PEGAS je, že rádiový provoz nelze díky šifrování odposlouchávat. Díky možnosti dotazů do databází v rámci datových přenosů se také mnohonásobně zefektivnil výkon policejních hlídek v terénu.“ pplk. Ing. Tomáš Hrubý, Policejní prezidium PČR, Odbor systémového řízení a informatiky

Pramacom Prague partnerem společnosti Airbus DS SAS také pro technologii TETRA v ČR

Na konci dubna 2007 podepsal Pramacom Prague s evropskou nadnárodní společností EADS (dnes Airbus DS SAS) smlouvu o distribuci terminálů TETRA na území České republiky.

Následovala smlouva s výrobcem o dodávkách infrastruktury TETRA pro malé a střední podniky s názvem Claricor™.

Technici společnosti Pramacom Prague prošli nezbytným školením a ve spolupráci s výrobcem jsou schopni zajišťovat komplexní služby spojené s implementací a údržbou systému (od radioinženýringu, přes instalaci až po servis prvků infrastruktury a koncových zařízení). Pramacom Prague samozřejmě pro zákazníky zajišťuje jak záruční tak pozáruční servis. Nespornou výhodou jsou praktické zkušenosti s technologií Tetrapol od stejného výrobce, na které je postavena komunikace IZS v ČR (PEGAS) a na jehož výstavbě se společnost Pramacom Prague významně podílela. Od roku 2003 je exkluzivním dodavatelem pro systém PEGAS v oblasti servisu, údržby, optimalizace systémového řešení a radioinženýringu.

Technické specifikace koncových zařízení jsou uvedeny na webových stránkách společnosti v sekci věnované technologii TETRA. Prezentaci systému a ceníky si můžete vyžádat emailem na adrese pramacom@pramacom.cz.

Pardubičtí záchranáři zlepšili systém komunikace

Získali tak mimo jiné preciznější informace o cestě a místě, kam jedou zachraňovat lidský život či jeho zdraví. A v takových situacích je čas drahý.

Lepší navigace

V polovině roku 2012 došlo k postupnému sloučení všech tří v současné době pracujících operačních středisek v kraji do jednoho celokrajského.

"Nové středisko bude vybaveno komunikační technologií digitálního rádiového systému Pegas - Matra s využitím některých funkcí systému, které v rámci České republiky zatím nebyly vůbec použity. Plně integrované sledování vozů do informačního systému dispečerského pracoviště umožní předávání polohy události přímo do navigačních systémů ve vozidlech ve formě souřadnic, spolu s dalšími údaji o místě zásahu, což by mělo dále usnadnit a urychlit hledání místa události." říká vedoucí lékař Krajského zdravotnického operačního střediska, Otomar Kušička, a pokračuje: "S tím také přímo souvisí určování polohy mobilního telefonu volajících na tísňovou linku 155. Tato technologie může i přes svá omezení za určitých okolností usnadnit přístup k postiženému."

Celý systém bude podle Otomara Kušičky velmi robustní, a tím pádem i odolný proti různým poruchám a výpadkům. "Zdravotníci budou mít rovněž k dispozici komunikační kanál pro sluchově a hlasově postižené, a to prostřednictvím SMS zpráv odesílaných přímo na pracoviště operátora tísňové linky 155. Všechny klíčové funkce budou plně zálohovány tak, aby při případné poruše došlo k automatickému přepnutí na záložní systém bez ovlivnění funkčnosti celku. Součástí řešení je i modul automatického svolávání zaměstnanců v případě vzniku hromadného neštěstí."