Dne 20. května 2015 se v pražských  prostorách společnosti Pramacom Prague konala praktická zkouška aktuálního stavu implementace projektu REDIRNET.
Evropský projekt REDIRNET, kterého se naše společnost účastní, je nyní právě v polovině svého trvání. Úspěšná zkouška potvrdila, že projekt míří správným směrem a již nyní má co ukázat.
Scénář testu byl založen na modelové havárii vozidel v tunelu, jehož středem prochází státní hranice. Cílem zkoušky bylo sdílení přenosu dat z čidel uvnitř tunelu a videa z monitorovacích kamer mezi jednotlivými členy IZS z obou sousedících zemí.
Společnost Pramacom v projektu REDIRNET implementovala komunikační jádro, jehož funkčnost byla tímto testem plně potvrzena. Rovněž byla ověřena jeho interoperabilita a kompatibilita vůči ostatním komponentám projektu REDIRNET dodaných partnerskými organizacemi.
Více informací o projektu najdete na stránkách www.redirnet.eu