Přehled produktů

Společnost Pramacom Prague naplňuje všechny nezbytné kvalifikační předpoklady pro projekci, výstavbu, instalaci a zprovoznění telko technologií, servisních prací a údržby radiokomunikačních systémů.

Pramacom Prague je jako partner společnosti Airbus DS SAS v ČR dodavatel zařízení pro infrastrukturu radiokomunikační technologie TETRAPOL. Společnost je zároveň výhradním dodavatelem koncových zařízení - tedy terminálů TETRAPOL (šifrovaných i nešifrovaných) a také dodavatelem služeb souvisejících se servisem a opravami infrastruktury sítě a koncových zařízení.

Významnými zákazníky společnosti Pramacom Prague jsou jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému jako uživatelé radiokomunikačního systému PEGAS a Ministerstvo vnitra ČR jako provozovatel sítě PEGAS.