Historie

Společnost Pramacom Prague byla založena v září roku 1991 jako společnost s ručením omezeným. Firma se od samého počátku své existence specializuje na oblast radiokomunikací. Od poloviny 90. let se Pramacom Prague významně podílí na projektu radiokomunikačního systému PEGAS určeného pro složky Integrovaného záchranného systému České republiky.

Pramacom Prague je lokálním partnerem nadnárodní evropské společnosti Airbus DS SAS, jejíž součástí je někdejší francouzská společnost Matra Communications, která v roce 1994 vyhrála výběrové řízení na dodávku nové radiokomunikační sítě pro potřeby Policie ČR a složky Integrovaného záchranného systému.

Pramacom Prague je od roku 2003 na základě alianční smlouvy s partnerskou společností Airbus DS SAS (dříve EADS) exkluzivním dodavatelem pro systém PEGAS pokud jde o servis, údržbu, optimalizaci systémového řešení a radioinženýring.

Současnost

Společnost Pramacom Prague byla v průběhu své činnosti v ČR strategickým partnerem řady zahraničních firem, které lze označit za součást vojenského průmyslu. V současné době se soustředí především na oblast telekomunikací a informatiky, další projekty převážně z oblasti optiky, optoelektroniky a rovněž informatiky jsou náplní činnosti „sesterské“ společnosti Pramacom HT.

Realizace radiokomunikačního systému pro spojení složek Integrovaného záchranného systému PEGAS, založeného na bázi technologie TETRAPOL, dokončeného v roce 2003, byla hlavní náplní činnosti Pramacom Prague. Dobudováním systému činnost společnosti na projektu PEGAS neskončila. Společnost je orientována na tzv. velké zákazníky a na státní správu. V této rovině zajišťuje záruční a pozáruční servis instalované technologie, terminálů a dalších zařízení a dále se se aktivně podílí na rozvoji technických řešení, které technologie TETRAPOL nabízí. Jsou to například datové přenosy, které umožňují uživatelům sítě PEGAS přístup k informacím v databázích z terénu či automatická lokalizace vozidel poskytující možnost optimálního využívání sil a prostředků složek IZS.

V dubnu 2007, po podpisu distribuční smlouvy s výrobcem, rozšířil Pramacom Prague nabídku svého technologického portfolia o radiostanice systému TETRA z produkce společnosti Airbus DS SAS a s tím související zabezpečení záručního a pozáručního servisu. Následovala smlouva s výrobcem o dodávkách infrastruktury TETRA pro malé a střední podniky s názvem Claricor. Technici společnosti Pramacom Prague prošli nezbytným školením a ve spolupráci s výrobcem jsou schopni zajišťovat komplexní služby spojené s implementací a údržbou systému (od radioinženýringu, přes instalaci až po servis prvků infrastruktury a koncových zařízení).

Pramacom Prague se řadí mezi největší dovozce vojenského materiálu a od druhé poloviny 90. let je členem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky. Od roku 2001 je společnost Pramacom Prague členem Klubu uživatelů technologie TETRAPOL a Fóra TETRAPOL. Společnost Pramacom Prague pravidelně vystavuje na relevantních tuzemských veletrzích (ISET, IDET).

Politika společnosti

  • Pramacom Prague je bezpečnostně způsobilou a rozvíjející se společností, která se stala respektovaným partnerem.
  • Společnost dosáhla parametrů úspěšných evropských firem, a nadále chce dosahovat a udržovat vyšší kvalitu v oblasti prodeje, výstavby a servisu radiokomunikačních systémů a s tím souvisejících aktivit včetně trvalého vyhodnocování potřeb zákazníků a jejich spokojenosti.
  • Společnost ke své činnosti získala certifikáty jakosti podle příslušné tuzemské a evropské legislativy.

Významné události

Radiokomunikační systém PEGAS se již roky osvědčuje v každodenním provozu jednotlivých složek IZS. Zatěžkávací zkouškou systému byly povodně v roce 1997 a především pak zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v roce 2000 v Praze a pražský summit NATO v Praze o dva roky později.

Při povodních v roce 2002 byl systém PEGAS v klíčových okamžicích na řadě míst v ČR jediným funkčním dorozumívacím prostředkem záchranářů.

Mezi reference lze v každém případě uvést plánované zkoušky a zatěžování systému, které se plánují průběžně a které mají podobu velkých součinnostních cvičení složek Integrovaného záchranného systému. Jako příklad lze uvést cvičení v pražském metru, na Holešovickém nádraží, fiktivní radiační a chemické havárie v různých krajích ČR a podobně.

Viz také