Organizace Pramacom Prague má vytvořený, zdokumentovaný, zavedený a trvale udržovaný systém managementu kvality a environmentálního managementu v souladu s požadavky mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005.

Tento systém je koncipován tak, aby vytvářel podmínky a prostředí pro trvalé zlepšování kvality produktů organizace a tím uspokojoval potřeby zákazníků a současně při všech svých činnostech plnil požadavky na ochranu životního prostředí.

Radiokomunikační systém PEGAS je buňkový, digitální a je založen na technologii standardu TETRAPOL. Pokrytí území rádiovým signálem bylo optimalizováno s ohledem na potřeby IZS a na finanční náklady realizace celoplošné Národní radiokomunikační sítě. Národní síť tvoří vzájemně propojené regionální sítě RN (Regional Network).

Certifikované činnosti jsou

 • Inženýrská činnost ve výstavbě infrastrukuty telekomunikačních sítí a jejich údržba.
 • Nákup, prodej, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení pro bezpečnostní a civilní složky.

  Řízení kvality

  Společnost Pramacom Prague je držitelem certifikátu řízení kvality se zaměřením na komunikace a servis – ČSN EN ISO 9001:2009.

  Firma je pravidelně auditována certifikační společností TÜV Rheinland Group.

  Politika kvality a environmentu

  V souladu s certifikátem na systém managementu kvality a environmentu dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005 společnost Pramacom Prague stanovila politiku kvality a environmentu.

  Ochrana životního prostředí

  V březnu 2007 proběhl ve společnosti Pramacom Prague certifikační audit dle ČSN EN ISO 14001:2005 na systém environmentálního managementu, na základě kterého byl společnosti udělen certifikát TÜV COTI.

  Bezpečnostní způsobilost

  V souvislosti s bezpečnostními aspekty realizace projektu PEGAS společnost Pramacom Prague požádala Národní bezpečnostní úřad o bezpečnostní prověrku, na jejímž základě získala v roce 1999 příslušné potvrzení pro práci s materiály pro stupeň vyhrazené.